Poskytovaná péče

Pravidelné preventivní prohlídky

Kompletní předoperační vyšetření

Vyšetření zánětlivé aktivity v těle (CRP)

Kontrola antikoagulační léčby – stanovení INR

Vyšetření stolice na skryté krvácení v rámci prevence rakoviny tlustého střeva

Sledování a edukace diabetiků v nekomplikovaném stadiu onemocnění

Vyšetření EKG

Stanovení okysličení krve pulzním oxymetrem

Odběry krve a jiného biologického materiálu přímo v ordinaci

Aplikace injekcí

Aplikace očkování včetně zajištění očkovacích látek

Drobné chirurgické výkony – odstranění stehů, převazy ran

Široká paleta administrativních úkonů:

  • potvrzení k řidičskému průkazu
  • potvrzení ke zbrojnímu průkazu
  • potvrzení ke studiu
  • vystavení zdravotního „potravinářského“ průkazu
  • vyplňování pojistných událostí
  • a další lékařská potvrzení