Ceník

Ceník výkonů nehrazených v rámci zdravotního pojištění platný od 1.4.2024

Vstupní, periodická a výstupní prohlídka léčebně preventivní péče600 Kč
Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel500 Kč
Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel po 65. roce300 Kč
Vyšetření způsobilosti pro držení střelných zbraní600 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (elektro vyhláška, svařování, řidiči z povolání…)500 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace300 Kč
Administrativní výkon lékaře200 Kč
Zpráva o pracovním úrazu pojišťovně včetně bodového ohodnocení700 Kč
Aplikace očkovací látky (mimo hrazené z prostředků ZP)200 Kč
Žádost do domova důchodců300 Kč
Vyšetření pro sportovní činnost400 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu200 Kč
Vyšetření na krvácení do stolice na vlastní žádost mimo termíny hrazené pojišťovnou500 Kč
Provedení Streptestu A na žádost pacienta200 Kč
Kopie zdravotnické dokumentace pro nelékařské účely7Kč / stránka