Ceník

Ceník výkonů nehrazených v rámci zdravotního pojištění platný od 1.4.2022

Vstupní, periodická a výstupní prohlídka léčebně preventivní péče500 Kč
Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel500 Kč
Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel po 65. roce250 Kč
Vyšetření způsobilosti pro držení střelných zbraní600 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (elektro vyhláška, svařování, řidiči z povolání…)500 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace250 Kč
Administrativní výkon lékaře200 Kč
Zpráva o pracovním úrazu pojišťovně včetně bodového ohodnocení600 Kč
Aplikace očkovací látky (mimo hrazené z prostředků ZP)200 Kč
Žádost do domova důchodců200 Kč
Vyšetření pro sportovní činnost400 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu200 Kč
Kopie zdravotnické dokumentace pro nelékařské účely5 Kč / stránka